www.spor.se

Du kanske tillhör målgruppen och har idéer till SPORs nya hemsida?

SPOR samlar information/data om vården i samband med en operation. Syftet är att kunna utvärdera och förbättra vården för alla patienter som genomgår en operation.

Den gamla webbplatsen kommer byta adress till spor.se och utveckling sker tillsammans med Sara Lyckner som är Koordinator/Webbansvarig hos SPOR. Lansering kommer ske under sommaren 2016.

Stort fokus är att öka användbarheten för olika målgrupper. Den nuvarande webbplatsen är inriktad mot vårdgivare som ska ansluta till registret. SPORs webbplats har som mål att vara lika användbar för forskare, student, patient, organisation, förening, tekniker och vårdgivare. Många målgrupper att ta hänsyn till!

Vill du bidra med feedback/idéer till SPORs nya hemsida? Hör gärna av dig till mig linda@linnil.se eller Sara info@periop.se.