Essä

Konsekvenser av social media

By 13 juni, 2016 No Comments

Webb 2.0 har bidragit till utvecklingen av en global hjärna. Men hur ser den ut? Hur har social media påverkat samhället.

Collective Intelligence: Kan du samarbeta?

”What if the goal were to create combined human/machine systems that were more intelligent than either people or machines could be alone?” (MIT Center for Collective Intelligence 2014)

Collective Intelligens handlar om att generera kunskap i grupp snarare än hos enskilda individer.  (wikipedia Collective intelligence 2016 ) Thomas W. Malone från MIT nämner Google, wikipedia och open source system som linux som inte hade fungerat om vi agerat ointelligent tillsammans. (Edge 2016). Han menar på att intelligens skapas när medlemmarna är duktiga på att samarbeta. Vilket innebär att vi måste förstå andra människor. Men hur ska vi lära oss om vi aldrig är offline?

Crowdsoursing: delar du med dig?

”…en metod att lösa problem med, eller söka förslag till problemlösning från, många andra parter.” (wikipedia Crowdsourcing 2016)

CSCW har en rik historia av att undersöka hur vi tar vara på och använda samlad kunskap (Ackerman et al. 2013). Till en början utvecklades system som samlade in kunskap från arbetare i ”repository” (kunskapsbanker). Problemet var att ingen var intresserad av att bidra. Arbetarna förväntades dokumentera arbetet utan att få någon vinst för besväret. Förutom att information kan bli oförståelig på grund av okunskap, ovilja och tävlingsinriktad företagskultur så skapas enligt CSCW (Ackerman et al. 2013) kunskap alltid i en social kontext vilket kräver avkontextualisering för att kunna förstås av oinsatta.

Men det går att samla kunskap. Titta bara på wikipedia och google. Finns ingen som tvingar användarna att delta (Hammon.L och Hippner.H 2011 sid 163) Men att bli indexerad har blivit det nya sättet att överleva.

Människor och datorer har blivit mer lika. Vi kategoriserar information åt sökmotorer och sökmotorer använder algoritmer som tänker mer mänskligt (Edge 2016).

I en artikel om crowdsorsing (Hammon.L och Hippner.H 2011)  så bidrar vi antingen för att vi har tråkigt och känner tillfredställelse av att ha hjälpt andra eller så gör vi det för att få en vinst eller få ett rykte som experter. Men gör vi saker för att vi tänker kollektivt? Om vi tittar på alla selfies (Agarwal 2016)? Är det så att narcissismen kommer att ta över makten?

Trancparency: försöker du vara anonym?

”Transparency is operating in such a way that it is easy for others to see what actions are performed.” (wikipedia Transparency 2016)

Infectious Disease news har skrivit en artikel om transparency inom sjukvården.

Auktoriteter har fått mindre makt vilket gjort att läkare vänt sig till social media. Det positiva är att patienter får en bättre bild och vården får veta vad patienten tycker vilket intervjuade Bryan Vartabedian, MD säger gör honom till en bättre läkare. (Infectious Disease news 2011).

Men det är inte konsekvensfritt.  Allt som delas i social media finns kvar. Negativt språk och oförsiktighet kan skapa missförstånd och skada ens karriär. En patienter som söker hjälp via social media kan råka få sekretessbelagd information offentliggjord. Därför anses etik blivit ett viktigt ämne (Infectious Disease News, 2011)  för att inte skada relationer och såra människor. Samtidigt kan transparens göra att vi får reda på information som vi annars aldrig skulle få veta.

”E-government and social media as openness and anti-corruption tools for societies”

(Bertot J m.fl. 2010)

Som de skriver i Government Information Quarterly (Bertot J et al. 2010) får ”Visselblåsare” chans att i verktyg som Wikileaks läcka känslig information utan spårbarhet till källan.

Finns det någon information som är i trygga händer? kommer vi få ett klassamhälle där vissa kan hitta all världens information medan andra är helt ovetande?

Den globala hjärnans konsekvenser för samhället?

Det går inte att vara herren på täppan utan vänner, vi klarar oss bättre i grupp. De största konsekvensen av webb 2.0 är att det sociala samhället har blivit globalt och egocentrerat. Vi måste lära oss att samarbetar med både datorer och människor, bidrar med kunskap och vara försiktiga. Samma regler gäller fortfarande: vi vill veta vem som är vän eller fiende. Vi vet att vi måste kunna samarbeta för att överleva. Men klarar vi av det när vi glömt att vi är online?

Linda Nilsson, 2016

 

Källor:

Ackerman, M., Juri, D. , Volkmar, P. och Volker, W. Sharing Knowledge and Expertise: The CSCW View of Knowledge Management Computer Supported Cooperative Work (CSCW), August 2013, Volume 22, Issue 4-6, pp 531-573

Agarwal, Aj. Are You A Social Media Narcissist? , 2016,  http://www.forbes.com/sites/ajagrawal/2016/03/10/are-you-a-social-media-narcissist/#799c8cf3cbfb hämtat 2016-04-24

John C. Bertot, Paul T. Jaeger, Justin M. Grimes. Using ICTs to create a culture of transparency: E-government and social media as openness and anti-corruption tools for societies, Government Information Quarterly, Volume 27, Issue 3, July 2010, Pages 264-271 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0740624X10000201  hämtat 2016-04-24

Edge, COLLECTIVE INTELLIGENCE A Conversation with Thomas W. Malone , 2012, https://www.edge.org/conversation/thomas_w__malone-collective-intelligence hämtat 2016-04-24

Hammon, L., & Hippner, H. Crowdsourcing, 2012 Business & Information Systems Engineering, 4(3), 1-166

Infectious Disease News, Social media empowers patients, allows for transparency of health care, 2011 http://www.healio.com/infectious-disease/practice-management/news/print/infectious-disease-news/%7B58a930d5-441c-4f54-a9af-3800af1152d9%7D/social-media-empowers-patients-allows-for-transparency-of-health-care hämtat 2016-04-24

MIT Center for Collective Intelligence, About the MIT Center for Collective Intelligence, 2014, http://cci.mit.edu/about_mitcenter.html hämtat 2016-04-24

Wikipedia, Collective intelligence, 2016, https://en.wikipedia.org/wiki/Collective_intelligence hämtat 2016-04-24

Wikipedia, Crowdsourcing, 2016, https://sv.wikipedia.org/wiki/Crowdsourcing hämtat 2016-04-24

Wikipedia, Transparency, 2016, https://en.wikipedia.org/wiki/Transparency_(behavior) hämtat 2016-04-24