Vill du ha en hemsida som skapar värde?

Jag använder mina kunskap inom informationsdesign/digital design och en stor dos kreativitet för att få fram det du och dina besökare behöver.

Till portfolio >

Tips från Informationsdesignern

Med en examen inom informationsdesign vet jag hur komplicerat det kan vara att formge ett digitalt rum som ska vara användbart för andra.

En hemsida kan bestå av ett myller av möjligheter. Ofta handlar det om vad som kan tas bort för att det ska gå att uppskatta det som finns kvar.

Hur kan er hemsida bli mer användbar? >

Läser digital design vi @HKR 

I min portfolio finns några av de saker jag producerat från linnil och Digital Design @HKR