Vill du ha en webbsida som skapar värde?

Jag använder mina kunskap inom informationsdesign/digital design och en stor dos kreativitet för att få fram det du och dina besökare behöver.

Tips från Informationsdesignern

Med en examen inom informationsdesign vet jag hur komplicerat det kan vara att formge ett digitalt rum som ska vara användbart för andra. Mitt examensarbete från 2010 handlade om hur information kan upplevas i VR. Det blev uppenbart att det är lätt att irra bort sig utan tydliga riktmärken. Och då spelar det ingen roll hur många tillgängliga skyltar som placerats på vägen.

En hemsida kan bestå av ett myller av möjligheter. Ofta handlar det om vad som kan tas bort för att det ska gå att uppskatta det som finns kvar.

Läser digital design vi @HKR 2014-2017

I min portfolio finns några av de saker jag producerat från linnil och Digital Design @HKR