www.spor.se

SPOR (Svenskt perioperativt register) samlar information/data om vården i samband med operation. Syftet är att kunna utvärdera och förbättra vården för alla patienter som genomgår en operation.

Webbplatsen är designad i samarbete med Sara Lyckner som är Koordinator/Webbansvarig hos SPOR. Organisationen har fått hjälp med att utveckla innehåll och struktur samt ta fram webbplats från skiss till produktion. Lansering skedde sommaren 2016 under den nya adressen spor.se.