Fysio3.se

Som sjukgymnast, massör och naprapat samarbetar alla på Fysio3 för att på bästa sätt hjälpa dig vid smärta och rörelsenedsättning.

Webbplatsen är framtagen i WordPress (CMS) med stort fokus på användbarhet. De har fått hjälp med att utveckla innehåll och struktur samt ta fram webbplats från skiss till produktion. De flesta texter har de tagit fram själva. Många av fotografierna är fotade av mig.

Fysio3 är även aktiv på Facebook.