VR-Upplevelse för HTC Vive

Skapat i 3D programvaran Maya och Spelmotorn Unity 2017

Ett showroom- Om projektet

Jag återskapade byBricks fysiska VR-rum i VR. Tanken är att besökaren ska kunna ta del av 360-filmer samtidigt som de upplever att de är kvar i rummet.