Om Entreprenörskap

Phil Libin – Evernote

By 27 november, 2015 No Comments

Jag måste bara ta steget till aktion! Men hur ska jag våga?

“Tell me how you are and I will tell you how you plunge”

Read, Stuart (2011), Effectual entrepreneurship. London : Routledge.

Allt handlar om ens situation och motivation.

Vad gjorde att Phil kunde ta steget att utveckla Evernote?

Foundation 32 // Phil Libin –https://youtu.be/EzhIGMkyXYc

Grundidé:

Ett perfekt minne

Nyckeln till framgång:

  • Passion
  • Kunskap
  • Sammarbete

Startskottet för Evernote

Phil startade 2 bolag 1997 och 2011 tillsammans med en kollega. Företagen och dess produkter togs fram utifrån behov hos andra. Trotts att det var lärorikt och intressant kände de aldrig att det var roligt.

Erfarenheten ifrån att  starta och driva två bolag, väcktes en lust att driva ett företag utifrån egna behov. Ett bolag som de kunde känna passion över, en avgörande inställning som ledde fram till Evernote.

Vilka kunskaper och erfarenheter behövdes?

När de startade första bolaget hade de ingen aning om att det fanns något som hette investerare. Men tack vare att företaget var byggt kring kunskaper inom programmering blev människor intresserade över vad de sålde.

Även erfarenheten av att driva 2 bolag med ett syfte som de inte tyckte var roligt var en viktig erfarenhet för att komma fram till Evernote.

Hur fick de människor att vilja delta?

Phil såg till att omsluta sig med medskapare som han beskrev som intelligenta och innovativa. Briljanta akademiker som kunde bistå med kunskap. En av dessa var Stepan Pachikov som själv hade ett arbetsteam med en ide om att skapa ett perfekt minne.  Samma vision blev till ett samarbete som ledde fram till Evernote.

Första kunden

Den första kunden var egentligen de själva. Det har lett till funktioner anpassat efter deras egna behov. De använder inga annonser, de ser till att ge en bra upplevelse och bryr sig inte ifall det är en tredjepart som står för upplevelsen. Strategin har gjort att de fortsätter att vilja driva företaget och är inte intresserade av att lämna på 100 år för att få ut pengar.

Från idé till färdigt företag

Planen är att företag ska fortsätta att utvecklas 95 år till så egentligen har de bara kommit 5% av resan.

Men från idé till etablerat företag gick det ganska fort. Idag har de ett stabilt bolag som når fler än ”100 miljoner användare runt om i världen” .

Så hur ser din situation ut i livet? Vad är det som skulle kunna få dig att starta?

”Looking att the plunge desicion as a series of small steps driven by your means and what you are willing to lose, rather than hope to gain, makes ’starting’ much less daunting.”

Read, Stuart (2011), Effectual entrepreneurship. London : Routledge.