Om Entreprenörskap

Milstolpe 3 – Testning mot kund

By 28 december, 2015 One Comment

Avgörande för en affärsidé är att testa den mot potentiella kunder. Vi valde att skicka e-post till 10 mäklare men insåg att 10 e-post-meddelanden till olika mäklare inte var tillräckligt. Vi fick inte ett enda svar. Det kan betyda att de är så pass ointresserade att de inte vill svara, men kan även betyda att de har för lite tid på sig att svara. Efter en vecka utan att få svar, bestämde vi oss för att skicka en enkät till deras kunder istället. De var både intresserade och hade tid att svara.

 

RESULTAT

Enkäten spreds via sociala medier med en extra sidnot om att det var godkänt att sprida länken vidare om man så önskade.

Vi fick totalt in 11 svar på vår enkät.

100% svarade “Ja” på första frågan på om de hade erfarenhet av att leta efter bostad via annons.

 

På nästkommande fråga svarade alla utom en person att de tyckte det är missvisande information i bostadsannonser idag.

 

Vi undrade även om det anses viktigt att mäklaren presenterar korrekta bilder där 100% återigen svarade “Ja”.

 

Därefter fortsatte vi på spåret om att försöka undersöka hur bostadsletare upplever det som finns idag. Vi frågade om det skulle ha någon betydelse om de fick en bättre rumslig känsla via bildmaterial. På denna fråga fick vi tyvärr bara in 10 svar där 90% svarade “Ja” och 10% svarade “Bra som det är”.

 

Här ifrån och framöver skiftade vi fokus mot VR (Virtuell Verklighet). Om VR skulle vara hjälpsamt vid bostadsköp. Här svarade 90,9%  Ja mot 9,1%. Nej. Merparten tror på VR som ett bra hjälpmedel.

 

Hittills har vi haft stängda frågor med svarsalternativ, men nu skiftar även enkäten till att ha öppna frågor. Det är här det finns skrivna svarsalternativ som kan vara intressanta att läsa.

 

På frågan om vilka fördelar de kan se med VR nämner de bland annat att man möjligtvis inte behöver gå på alla fysiska visningar, bättre känsla, bättre rumslig uppfattning, bättre överblick och bättre storleksuppfattning. Dock finns en svarare som inte alls ser några fördelar när det gäller mäklarvisningar.

 

Kunder kunde även se några nackdelar. Här nämns bland annat kostnad, att VR kan vara manipulerarbart, krångligt, svårt att kunna bedöma avstånd och risken för missvisande information.

 

Vi tillade även en fråga som visar att vi är något viktigt på spåret. Det är svårt att få en korrekt uppfattning om hur stor bostaden är genom att bara se på mäklarens bilder. Det finns en viss förståelse för att vidvinkelbilder används men att de vid flertalet tillfällen blivit lurade av dem. Fler nämner nämligen problemen kring perspektivproblemen som blir med vidvinkelbilder och då även storleksuppfattningen som kommer därtill. Detta tyder på att problemet existerar och att VR kan vara en bra lösning.

 

Härnäst undrar vi om VR kan påverka antalet fysiska visningar av bostäder på något sätt. Här tror 63,6% av våra svarare att det skulle bli färre fysiska visningar.

 

Av de tre sista stängda frågorna börjar vi med att fråga om de som svarar på enkäten anser att VR ska vara det sätt man tittar på bostäder till salu i framtiden. Här svarade 63,6% av de som svarade att de “Absolut” vill att det kan vara ett sätt man använder för att se på bostäder i framtiden. Resterande 36,4% svarade “Vet inte, har ju aldrig testat VR”.

 

På frågan om vad de skulle vara beredda att betala för att få bostaden visad för sig med hjälp av VR. Här blev det spridda skurar på svaren, men den största andelen vill givetvis inte betala för sig. De vill förmodligen att det på något sätt ska ingå hos mäklaren. Däremot finns det svarare som har svarat att de är beredda att betala upp till 350 SEK för att få det visat för sig.

 

För att även se om våra personer som gjorde enkäten verkar vara intresserade av VR i allmänhet frågade vi som sista stängda fråga om de tror att VR är framtiden. Även här var det delat där 45,5% svarar “Ja”, 36,4% “Vet ej” och 18,2% “Nej”.

 

Som absolut sista fråga i vårt formulär kring detta ämne ville vi se om de hade något extra att tillägga. Här fick vi ett förslag som gällde att försöka använda sig av några slags aktiva handskar där man som användare kan öppna skåp och dörrar i den virtuella världen. Mycket intressant och givetvis något man skulle vilja kolla närmare på hur det skulle kunna lösas rent tekniskt.

 

SLUTSATS

En slutsats vi kan dra kring dessa svar vi fått in från vår enkät är att det finns en marknad för den idé vi har. Vi kan också konstatera att överhängande stor del av de som svarat tycker att det kan vara en bra idé att använda VR för det initiala skedet i en bostadsvisning. Med det initiala skedet av en bostadsvisning menar vi tiden före man som köpare bestämt sig för att gå på en fysisk visning av bostaden man är intresserad av.

Utvecklingen av vår affärsidé har kommit en bra bit i och med dessa svar från enkäten. Vi har fått svar från vår enkät om vad slutkunderna är beredda att betala för denna tjänst. Många verkar vilja att denna tjänst ska ingå vilket gör att vi som tillhandahållare av tjänsten inte kan ta betalt från slutanvändarna av våra produkter. Vår inkomst kan behöva komma från mäklarna. Det vi även fick ta del av från våra svar vi fick in, var att vår tjänst har potential att lösa ett problem som finns kring förvanskade bilder. Det finns här ett problem att lösa för ett mer hållbart samhälle. Vi har fått återkopplingar till vår affärsidé som kommer vara till hjälp kring det fortsatta arbetet. De kompetenser vi innehar kan komma att räcka för att genomföra vår affärsidé. Vi har både kompetens och utrustning till att initialt småskaligt dra igång vår affärsidé för en mindre kundkrets om vi skulle vilja. Det känns som vi kommit en lång bit med denna affärsidé och vi ser nu att detta skulle kunna vara genomförbart på riktigt. Det återstår dock att se var denna idé tar vägen.

 

myWorld | Linda Nilsson | Andy Rytterström | myworld.vr@gmail.com |

One Comment

  • Elsa skriver:

    Toppen. Med all positiv feedback ni redan fått visste vi ju att denna idé skulle bli en hit. Det enda som jag känner att ni bör kolla på är olika metoder för hur vi som användare får tag på ”tekniska grunkor”, som en person redan kommenterat. Väntar med spänning på uppföljning *trumvirvel*