Design

Är flat design användbart?

By 31 augusti, 2018 No Comments

Flat design är en minimalistisk stil som används i många gränssnitt. Idén bakom flat design är att skapa en digitalt autentisk stil som inte använder skuggor eller försöker härma verkligheten så som 3D, skeuomorphic, och realism.

Det kan tolkas som att flat design är bra för användbarheten då onödiga element har sållats bort. Men flat design enligt forskning är för platt för att vara användbart då det även tar bort viktig information.

“flat design is a harmful tendency in area of user interfaces, and should be replaced” (Burmistrov m.fl. 2015 sid 113)

Jag har observerat att användare utan problem guidar sig fram via rubriker, bilder, symboler och textrader som inte ser ut som verkliga knappar. Det är viktigt för en digital designer att skapa användbara webbsidor. Därför vill jag bidra till värdering på ett kvalitativt sätt. Jag vill bidra till kunskapspusslet genom att öka förståelsen för hur användaren kommer fram till vad som är klickbart, för jag tror det är mer som har betydelse än hur många skuggade knappar vi använder.

Mitt examensbete:
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1220411/FULLTEXT01.pdf

Källa:
Burmistrov I., Zlokazova T., Izmalkova A., Leonova A. (2015). Flat Design vs Traditional Design: Comparative Experimental Study. In Human-Computer Interaction–INTERACT 2015 (pp. 106–114). Springer.