Sociala webben

Sociala Webben – En rapport

Vi har svårt att lita på företag speciellt multiföretag.  Det går inte att nå ut med ett budskap på sociala webben om kunden inte är engagerad.

”hit ctrl-alt-del and restart with a fresh perspective”

Solis 2011

Hur gör vi för att engagera?

Brian Solis vill med boken Engage hjälpa oss att förstå hur vi kan bygga varumärken som överlever i den nya ”sociala” webben. Och när vi lär oss, ska vi inte tro att vi kan bemästra något som är i konstant förändring, vi måste tillåta oss att göra misstag.

I rapporten presenteras 5 ”spelregler” kopplat till boken Engage samt visar konkreta exempel på varumärken som har lärt sig att följa reglerna.
Till Sociala webben – En rapport
Rapporten visas i Prezi.