AR-spel i warehouse 9 | scenografi och interaktivitet

Skapat i SketchUp och Spelmotorn Unity 5

Navigering

Du kommer att kunna titta och gå runt i Scenografin. Därför krävs att din webbläsare tillåter att muspekaren är centrerad i spelfönstret.

Besök scenografin

Du måste tillåta spelaren att öppnas.

I Web Player>>

(Rekommenderas för er som har Safari )

I WebGL>>

(Rekommenderas för er som inte har Safari och Web Player inte fungerar)

Om projektet | scenografi i warehouse 9

Tanken är att skapa ett labyrintliknande spel i warehouse 9 med en känsla av mystik, skog och grottor. Spelet går ut på att leta ledtrådar, använda verktyg och lösa uppgifter för att få veta vad som gömmer sig i kupolens golv.

Rumslighet

Rumsligheter skapas främst med hjälp av texturerade kulisser och nivåskillnader.  Ljus och ljud för att förstärka den tänkta känslan.

Objekt/texturer

Enkla med fokus på funktion, känsla och orientering.

Fysiskt interaktiva element

Tanken är att miljön ska ha fysiska möjligheter till att kunna öppna luckor, dörrar samt förankra en kedja och lägga ett pussel.

Digitala interaktiva element

Vatten och verktyg är tänkt som projektioner.

Element så som ledtrådar och verktyg som tar en vidare i spelet är tänkt som objekt som användaren kan plocka och använda via en AR-applikation. Även information om ett objekt ska kunna visas via AR.

OBS! Spoiler nedan

Du kanske vill testa spelet först?