Essä

Grafisk designer, vad har du för roll?

By 13 december, 2015 No Comments

“Is a designer someone who thinks up ideas, designs, produces and sells, or someone who holds a mouse and drags objects across a computer screen?” 

(Van der Velden, Research & Destroy A Plea for Design as Research)

Grafisk design är synligt men samtidigt osynligt som ett resultat i ett visuellt budskap. Men, vem är det som gjort designen? Varför är det så svårt att definiera en grafisk designer och dess roll? Är grafisk design ett yrke som håller på att dö i takt med den nya tekniken?

Kunden/Samhället förändras, ska vi hänga med som egna författare? 

Mickael Rock (Armstrong 2009 sid 109) berättar om den grafiska designern: Tiden är här då designern signerar sina alster och designar utifrån sina egna idéer. Vad händer då med titelns funktion som visuell kommunikatör? Kommer grafisk design utan ett externt behov få ett likhetstecken med konst och erkännande?

Van der Velden belyser samma fråga i sin essay Research & Destroy A Plea for Design as Research (2015) . Där han ställer sig frågan ur ett kundperspektiv.

“Why should designers have the arrogance to call themselves author, editor in chief, client and initiator, if the client is not allowed to do the same?”

(Van der Velden 2015 sid 2).

Van der Veldens frågeställning får mig att undra över innebörden i hans vädjan (sid 4). Att han vill att designern ska förändra sig själv och bidra till utveckling. Betyder det att den grafiska designern ska designa om sin roll i samhället eller betyder det att designern borde byta yrkestitel? Kunden har redan startat processen att förändra sin roll.

Alla roller eller inga? 

Internet har gjort världen platt. Som enligt min definition står för tillgänglighet jämfört med Jessica Helfand (Armstrong 2009 sid 121) rumsliga betydelse av att internet är allt annat än platt.

Fler och fler produkter och tjänster byggs med hjälp av tillgängligheten. På wikipedia står det om ”crowdsourcing ” (2015) eller samhällsbaserad design. Även större företag vänder sig till allmänheten för att få hjälp med designlösningar.

Eller som Dimitri Siegel (Armstrong 2009 sid 114) skriver att vi har fått ett fenomen där kunden intar rollen som både producent och användare ”do-it-yourself projekt” (sid 116). Vilket han tydliggör med just wikipedia som exempel. Betyder det att den grafiska designern inte behövs som visuell kommunikatör? Kommer det kvarstå en bitter författare, som med ett lånat utryck av Paula Scher, går runt och säger; ”Too much style and no substance” (Armstrong 2009 sid 87) om sin forna kunds egenskapade design?

Kan allmänheten eller kunden designa allt själv? Kommer det i framtiden finns en roll åt den grafiska designern i samarbete med en beställare? Är det alla roller eller inga som är valmöjligheten?

Designern som expert 

Lotta Jonson skriver i DN (2008); trots att kunden kan göra mycket själv så fattas kunskap. Hon hänvisar till Mårten Sparrman (Jonson 2008) som berättar om webbdesignens ökade status. ”Allt fler inser hur komplicerat det kan vara att göra en både logiskt uppbyggd och överraskande sajt”. Det är alltså en sak att ta fram grafiskt material eller en webbsida och en annan att få framställningen användbar.

Betyder det att en grafisk designer får ett likhetstecken med kommersiella syften? Eller lyx som Van der Velden (2015 sid 1) utrycker det, när han säger att det inte finns några behov kvar; bara begär?

Om vi tar och undersöker saken och ”googlar” på sökordet design samhällsnyttig (2015) hittar vi bl.a. en sida som berättar om designprojekt som ökar livskvalité hos handikappade och på samma sida om brottsförebyggande design (Design – ett sätt att förebygga brott 2015). Även Lotta Jonson på DN (2008) berättar om ett värdeskapande designprojekt utan kommersiellt syfte; ”Give away” för Blodcentralen. Som ska motivera till att lämna blod.

Det finns fler värdeskapande projekt vilket leder till slutsatsen att behov finns. Det finns fler möjligheter än att konvertera till en egocentrisk konstnär vilket är en koppling jag gör av designern utveckling från anonym till signerande ägare (Armstrong 2009 sid 9).

Jonas W E Andersson blir intervjuad av DN (Jonson 2008). Han berättar att den nya generationens designer är intresserad av att ta ansvar och ”diskutera det offentliga rummet”. Den nya generationens vilja att förändra gör att jag tror, precis som Van der Velden (2015), att den grafiska designern kan komma att få en värdefull roll i samhället.

Designern som utvecklar och bidrar 

Skriften: ”Design Mot Brott”( Wiklund 2005) ger tips på brottsförebyggande design. Skriften är framtagen ur ett behov av att informera. Det intressanta i det här fallet är att behovet är framställt av designrådet.

Det kanske är det som är framtiden. Istället för att leta nya uppdrag blir den grafiska designern informatör. Börjar undersöka och bidrar med information som ingen har frågat efter tidigare precis som jag tror Van der Velden vill att vi ska göra.

Vad händer då med titeln? Kommer grafisk design definieras och antyda på en kunskap från en lärare? Kommer grafisk designer bli ett begrepp som appliseras på de som kan ta fram grafiskt material, vilket kan göras av vem som helst- och nu ännu lättare tack vare den nya informatören?

Van der Velden (sid 4) varnar för effekt av designers som vandrande uppslagsverk. Att det är viktigt att designern inte hänger upp sig på titeln utan faktiskt bidrar med idéer till förändring. Alltså inte bara som forskare och lärare utan aktivt bidra i utvecklingen.

Vad har designern nu för roll? 

Den grafiska designern har en önskan om att bli synlig. Innebär det att en signering av ett visuellt arbete blir till konst? Eller tillbaka till åskådaren- kunden/samhället bestämmer vem du är? Det finns ett behov av utveckling/kunskap i samhället och information till de som vill göra allt själva. Vad innebär den tekniska utvecklingen i framtiden? Kommer den grafiska designern vara tvungen att byta titel för att få erkännande? Kommer den grafiska designern bli samhällsnyttig forskare, ideell informatör, egocentrisk konstnär, digital expert mm. eller bara flyta med som om ingenting har hänt?

Eller det kanske redan har hänt?

Linda Nilsson, 2015

 

Källor:

Armstrong, Helene Graphic design theory 2009 New York : Princeton Architectural Press.

Wiklund, Gunilla Design mot brott Bra 2005 http://www.bra.se/bra/publikationer/arkiv/publikationer/2005-03-09-design-mot-brott.html (Hämtad 2015-03-12)

Design – ett sätt att förebygga brott västerbottenförebygger 11 mars 2015 http://www.vasterbottenforebygger.se/ (Hämtad 2015-03-12)

Crowdsourcing Wikipedia 11 mars 2015 http://sv.wikipedia.org/wiki/Crowdsourcing (Hämtad 2015-03-12)

Van der Velden, Daniel, GD202I VT15 Grafisk design, introduktion.Prog.ITD , Essäer> Research & Destroy A Plea for Design as Research 2015 HKR Digitalt kursmaterial (Hämtad 2015-03-12)

Jonson, Lotta Explosion av grafisk design DN 2008-12-01, http://www.dn.se/kultur-noje/konst-form/explosion-av-grafisk-design/ (Hämtad 2015-03-12)